Technická data

 Základní doporučené huštění pneumatik je uvedeno v tabulce níže, avšak výrobci pneumatik a výrobci motocyklů tlak upřesňují. Tlaky používané v praxi, jsou proto různé. Musí se brát v úvahu nejen zatížení, ale také konstrukce pláště (radiální, diagonální, bias), stav silnice, maximální rychlost, umístění pneumatiky (přední, zadní), provozní podmínky a mechanické vlastnosti vozidla. Zejména pro vyšší rychlosti, je zvýšení tlaku nezbytné z bezpečnostních důvodů. Tyto přesné hodnoty tlaku v pneumatikách jsou stanoveny výrobcem motocyklu v návodu k použití. V případě neexistence těchto informací, je možné vycházet s informací tabulky. Při rychlostech nad 150 km/h jsou základní tlaky (Bar) spočítány univerzální rovnicí "rychlost versus maximálním zatížení pneumatiky" a tyto hodnoty jsou určeny pro běžné zatížení pneumatiky.  Skutečný tlak je třeba poté upravit tak, aby zatížení působící na kolo, pneumatiku nedeformovalo.

 

 Správně nahuštěno                     Podhuštěno                               Přehuštěno

 

 

Rychlostní indexy

Váhové indexy

 

Aplikační tabulka a doporučené huštění k jednotlivým motocyklům zde - PDF

 

Vyhledávání

Copyright © Marek Olbert www.automotosluzby.cz IČO:64970876