TZ Hyundai o stavu statistik registrací vozů

14.02.2014 09:35

Hyundai vyzývá SDA: Veřejnost má právo na informace

Hyundai se ostře vymezil proti praktikám Svazu dovozců automobilů (SDA) při zveřejňování výsledků prodejů aut v České republice. Jelikož v dostupných statistikách SDA chybí klíčový ukazatel, zrušené registrace, nemají občané ani neprivilegovaní prodejci šanci zjistit, kolik nových vozů v tuzemsku jezdí. SDA je přitom jedinou organizací, která přesnými čísly disponuje.

Společnost Hyundai na problematiku tzv. reexportů, tedy účelových registrací aut, které silně zkreslují statistiky prodejů, upozorňovala již v minulosti. „Rozhodně nevoláme po omezení svobodného pohybu zboží v Evropě, jde nám o právo veřejnosti i výrobců na informace,“ říká Miloš Adámek, Senior PR manažer společnosti Hyundai Motor Czech. „Stav, kdy občané ani prodejci nemají šanci zjistit skutečný počet nových vozů na českých silnicích, považujeme za neudržitelný.“

Nesmyslné informační embargo, které navíc neplatí pro všechny

K zásadnímu zlomu došlo v roce 2014, kdy SDA již ani svým členům neposkytuje informace o autech, která byla do 31 dnů odhlášena z registrace za účelem exportu. Nyní již není možné legálně získat informace o skutečném počtu vozů, nově jezdících v České republice, přičemž platí, že pokud by je některý výrobce exkluzivně získal, jednalo by se o protiprávní jednání. SDA by tak zvýhodňoval určitou skupinu konkurentů na trhu oproti jiným. Data, z nichž SDA své statistiky zpracovává, totiž pocházejí z veřejných databází Ministerstva dopravy ČR, k nimž má přístup exkluzivně pouze SDA, a není proto možné výsledky zpracování poskytnout pouze některým prodejcům. „Podle našich interních zpráv i podle informací z tisku však SDA některým svým privilegovaným členům tyto informace poskytuje, čímž porušuje pravidla hospodářské soutěže. Učinili jsme již příslušné právní kroky a prostřednictvím našeho právního zástupce vyzvali SDA k nápravě,“ uvádí Miloš Adámek.

Transparentní a férové jednání je i v zájmu SDA

„SDA je dobrovolné sdružení právnických osob, ale disponuje exkluzivním přístupem k veřejným databázím. Proto má veřejnost i výrobci právo požadovat, aby údaje poskytované tímto sdružením byly maximálně transparentní,“ uvádí dále Adámek. Letošní změny ve zpřístupňování informací SDA však nenasvědčuji tomu, že by se měla situace zlepšit. Podle vyjádření tajemníka sdružení Pavla Tunkla pro titul Autofox.cz  naopak SDA nahradila jednoměsíční odregistrace šestiměsíčními, navzdory tomu, že pouze dosavadní jednoměsíční odregistrace jasně ukazovaly, které značky na zkreslených informacích profitují, neboť se díky nim mohou vykazovat prodeji vyššími, než jakých ve skutečnosti dosáhly. Tomuto vědomému zaměňování registrací za prodeje, které přispívá k dezinformaci laické veřejnosti i zainteresovaných výrobců osobních vozů, se společnost Hyundai snaží zabránit a zajistit nápravu. 

Co jsou tzv. reexporty čili účelové registrace osobních vozů

Jedná se o registrace aut, která jsou sice v ČR evidována, ale reálně po českých silnicích nikdy nejezdila. Nejvýše do jednoho měsíce, častěji ale v řádu dnů, opouštějí Českou republiku a jsou dále exportována do zahraničí. Často dochází k tomu, že dotyčná auta se v České republice fyzicky vůbec neobjeví a provede se pouze jejich formální registrace. Tím vzniká rozpor mezi nominálním stavem nových osobních vozů, uváděných ve statistikách SDA, a jejich skutečným počtem na českých silnicích.

 

Zpět

Vyhledávání

Copyright © Marek Olbert www.automotosluzby.cz IČO:64970876